عدم بازگشت سليمي و شانه خالي كردن مسئولان فدراسيون كاراته
مسئولان فدراسيون كاراته در تلاشند تا با متهم كردن يكديگر از پاسخگويي در مورد عدم بازگشت كارمند فدراسيون خود شانه خالي كنند.
پاداشی که حقمان است را نمی دهند!
۸