نظری بر صیرورت هویتی رضاخان از «پالانی» تا «پهلوی»
همسر رضاخان: «رضا در نوجوانی خیلی زحمت کشیده بود، آن طوری که خودش تعریف می‌کرد مدت‌ها شاگرد مسگری و کارش دمیدن در دم آتشخانه مسگری بوده است. بعد‌ها چند شغل دیگر را هم تجربه می‌کند. آخر سر جزو ابواب جمعی اصطبل‌خانه سفارت انگلیس می‌شود و در آنجا اسب‌ها را تیمار می‌کرده است»
پول، آری - ایران، نه!
اشرف پس از ۲۸ مرداد و بازگشت به ایران از باندبازی سیاسی دست نکشید و از تدارک نیروی منسجم برای روز مناسب و ورود به سیاست غافل نماند؛ بنابراین هر آن‌که را شاه از خود می‌راند، اشرف به خود راه می‌داد. به زودی اطراف او از وزرا و نمایندگانی پر شد که از چشم شاه افتاده بودند، اما، چون گذشته موفق نشد از این مهره‌ها آن‌گونه که می‌خواهد استفاده کند
خوانشی از تغییر سبک زندگی فرح دیبا پس از راهیابی به دربار ایران
تاج الملوک به گفته خودش، چند بار به محمدرضا در مورد رفتار‌های فرح تذکر داده بود: «چون فرح در فرانسه بزرگ شده بود و فرانسه در عالم، مهد بی‌بندوباری و ولنگاری است، مجالس رقص و طرب ترتیب می‌داد. من چند بار به محمدرضا گفتم که مادر جان! خوب نیست که خدمه و کارکنان دربار، همسر پادشاه مملکت را توی بغل این و آن ببینند»
حیات سیاسی و امنیتی حسین فردوست در آیینه بازخوانی و تحلیل
بازداشت حسین فردوست، منجر به آشنایی دقیق کارشناسان وزارت اطلاعات با «معمای فردوست» شد و پس از چندی روشن شد فردوست خاطرات ارزشمندی را از دوران سلطنت پهلوی در سینه دارد که می‌تواند برای آشنایی مردم و ترسیم این دوران از تاریخ معاصر ایران اهمیت درجه اول داشته باشد؛ خاطرات و دانسته‌هایی که بعضاً در هیچ مسند مکتوبی یافت نمی‌شود و منحصربه‌فرد است
سلسله یادداشت‌های «محمدرضا کائینی» درباره فراز و فرود‌های زندگی فرح دیبا
فرح پهلوی در آن دوره، به هیچ روی یک کاراکتر سیاسی نبود و حضور وی در محافل، تنها در قامت زینت المجالس صورت می‌گرفت. در یک کلام کار فرح در مسند شهبانوگری، تزئین سانسور و خفقان در عرصه فرهنگ و در نگاهی فراتر و به قول امروزی‌ها، دستکشی مخملین برای مشتی آهنین بود. او تا سه دهه پس از پیروزی انقلاب نیز، نه در رسانه‌ها حضور سیاسی پر رنگی داشت و نه به تحلیل وقایع پیش و پس از انقلاب می‌پرداخت. در دهه اخیر اما، او به مدد تصمیم کانون‌های قدرت جهانی، درآمده که من عاشق سینه چاک اعلی‌حضرت بوده‌ام!
نظری بر رویداد‌های سیاسی و انقلابی شهر آبادان پیش از وقوع آتش‌سوزی در سینما رکس این شهر
در بررسی فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و نیز تعداد و حالات شهدای آن» جای عقده‌گشایی سیاسی و جناحی و جای عرض‌اندام گروهک‌های ضدانقلاب نیست! این شهدا متعلق به انقلاب هستند. هویت انقلاب هستند، جریان‌ساز و حماسه‌آفرین در انقلاب هستند، چراکه مظلومانه در آتش دژخیم سوختند. تا سند و گواهی باشد دال بر ادای دین آبادان به انقلاب اسلامی ایران
خوانشی تحلیلی از نامه انتقادی علی دشتی به محمدرضا پهلوی در خردادماه 1342
روایت ابواب جمعی هر نظام سیاسی از عوامل فساد و زوال آن، در زمره معتبرترین اسناد در بازنمایی چرایی و چگونگی انحطاط و تعطیل آن سیستم است. این قاعده در بازپژوهی علل سقوط سلطنت محمدرضا پهلوی نیز، بس صادق و جاری است.
یادداشت «محمد رضا کائینی» درباره سرانجام سراینده و ترسیم‌گر چیره دست دربار ناصری
در سال‌های واپسین عمر ابوالحسن خان، او پس از یک دوره طولانی فعالیت هنری فاخر در رادیو، بر اثر چشم و هم چشمی، از این دستگاه اخراج شد!
نظری بر گزارش تاریخی و موثق ابوالحسن عمیدی‌نوری از ایران دهه 40
حضور عمیدی نوری در محافل غیررسمی و گعده‌های دوستانه با توجه به تنوع افرادی که وی با آن‌ها مرتبط بود، اعم از نمایندگان مجلس، رؤسای قوا، قضات، وکلا، نظامیان، وزرا، چهره‌های سیاسی و اصحاب مطبوعات بر غنای یادداشت‌های سیاسی وی و ناگفته‌های تاریخی مندرج در آن می‌افزاید. وی همچنین به‌عنوان یک فعال سیاسی و نماینده مجلس با رمز و راز سیاست و قاون‌گذاری آشنا بوده است و خاطرات او به این نوع مسائل هم اشاره دارد
«انتقال قدرت از پدر به پسر و ناگفته‌ها و حاشیه‌های آن» در آئینه خاطرات علی دشتی
علی دشتی: پدر از خود دو ارثیه برای پسر باقی گذاشت و از کشور بیرون رفت؛ یکی مال و املاک بی‌حد و حصر و دیگری نارضایتی‌ها و کینه‌هایی که در مدت 20 سال متراکم شده بودند. به همین دلیل پسر یکمرتبه و ناگهانی از اوج قدرت 20 ساله به حضیض انتریک‌های خرد و درشت فرو افتاد و شاید همین امر او را به‌جای تدبر، تأمل و اتخاذ تصمیمات بجا و مؤثر به ورطه اغراض و دسیسه‌کاری انداخت
۷