به‌مناسبت تقارن شهادت امام موسی‌کاظم(ع) با روز تحویل سال
رئیس‌جمهور پس از جلسه چهارشنبه هیئت دولت:در برابر توطئه آمریکا قاطعانه ایستادگی کردیم. ترور سردار سلیمانی را بی پاسخ نگذاشتیم و نخواهیم گذاشت.
مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
۵