ماجرا‌ها و دردسر‌های سفر اولین رئیس ساواک به امریکا
درخاطراتی که پیش‌روی دارید، یکی از کارگزاران شاخص امنیتی رژیم شاه به بیان دانسته‌های خویش از زمینه‌های سقوط سیاسی تیمور بختیار پرداخته و پاره‌ای از ناگفته‌های خویش را در این باره بیان داشته است.
«نظری بر خصال شخصی و کارنامه عملی حسین فردوست» از منظر خاطرات سرتیپ محمد آیرملو
خاطراتی که درپی می‌آید، بخشی از دست‌نوشته‌های سرتیپ محمد آیرملو از نظامیان پرسابقه و شاخص دوران شاه و کارگزاران ساواک است که با شخص فردوست ارتباط کاری نزدیکی داشته است. این خاطرات به رغم تمامی ایجاز خویش، می‌تواند ترسیم‌گر شمایی از خصال شخصی و کارنامه عملی قائم مقام ساواک باشد.
روایت «پروین غفاری» از دیدار خود با «غلامرضا پهلوی» به مثابه نمادی از سلوک اخلاقی پهلوی‌ها
در روز‌های گذشته رسانه‌های گروهی از مرگ غلامرضا پهلوی، واپسین بازمانده از فرزندان خارج‌نشین رضاخان خبر دادند. اگرچه پروپاگاندای سلطنت‌طلبان در خارج از کشور، مرگ غلامرضا را چندان تحویل نگرفت و بدان بسان سوژه‌ای کم‌اهمیت پرداخت- همان کاری که در سال گذشته درباره مرگ اشرف پهلوی انجام دادند-، اما بی‌گمان، این هرگز مانع از آن نخواهد بود که ابعاد وجوانب گوناگون زمانه و کارنامه این عضو از خاندان پهلوی مورد بررسی تاریخ‌پژوهان قرارگیرد.
مروری بر زندگی، زمانه و کارنامه غلامرضا پهلوی به مناسبت بسته شدن پرونده زندگی‌اش
بامداد یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ازپاریس خبر رسید که غلامرضا پهلوی –واپسین فرزند ِدر قید حیات رضاخان- به درد سرطان غدد لنفاوی، چون برادرش، در بیمارستانی تسلیم مرگ شده است. او در زمره شاهزادگانی بود که در عهد پهلوی، برای خویش مشاغل و عناوینی شاخص داشت والبته، چون اغلب آنان خست و زراندوزی را وجهه همت خویش کرده بود. مقالی که پیش رو دارید، به جنبه‌هایی از زندگی وی پرداخته است.
۲۱ فروردین ۴۴، روزی که رگبار رضا شمس‌آبادی سکوت کاخ مرمر را شکست
مقالی که پیش روی دارید، مروری دارد بر رویداد ترور محمدرضا پهلوی که در شرایط پس از تبعید رهبر نهضت اسلامی و سرکوب‌های گسترده همزمان با آن، نقشی مهم در شکستن فضای سکوت در کشور ایفا کرد و به سهم خود، مانع از اتمام انگیزه مبارزان جنبش گردید. امید آنکه این تذکار، علاقه‌مندان به تاریخ انقلاب را مفید و مقبول آید.    
مال‌اندوزی و فساد مهم‌ترین چیزی بود که از رضاخان به فرزندانش به ارث رسید. همه آنها چه دختر و چه پسر در این امر ید طولایی داشته و گوی سبقت را از هم می‌ربودند. با اینکه اشرف پهلوی در فسادهای مالی و اخلاقی پیشرو است، اما نباید خواهر بزرگ‌ترش یعنی شمس را در این بین فراموش کرد. فسادهای مالی و سوءاستفاده‌های شمس پهلوی به وضوح در اسناد و خاطرات دیده می‌شود. ثروت وی چنان افسانه‌ای و غیرقابل باور بود که روزنامه "سانفرانسیسکو کرانیکال"، تنها گوشه‌ای از ثروت شمس را "عجیب‌تر از داستان هزار و یک شب" خواند.
پاسخی به یک شبهه فراگیر در مورد حکومت شاه: آیا محمدرضا پهلوی عرب‌ستیز بود؟!
از فخرفروشی‌هایی که سلطنت‌طلب‌ها به حامیان جمهوری اسلامی دارند و حتی آن را مایه انتقاد به جمهوری اسلامی و حامیانش کرده‌اند، بحث رابطه با اعراب است.
«شاه برادر دیگری داشت که در ایران بود. از خاندان سلطنت طردش کرده بودند. فامیلی اش را "اسلامی" گذاشته بود. خیلی شبیه شاه بود».
نظری و گذری بر واپسین فصل از حیات اولین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور
تیمور بختیار اولین رئیس ساواک، در آخرین فصل از حیات سیاسی خویش، سرگذشتی خواندنی یافت. او در نهایت با استقرار در عراق، گروهی گردهم آورد که به مدد آن شاه را ساقط کند و هم‌پیمانانی که قرار بود او را در این طریق مدد رسانند. با این همه وی به دلایلی که در مقال پیش روی آمده است، طالعی نیک نیافت و به تیر ارباب سابق خویش به خاک افتاد. آنچه درپی می‌آید، خوانشی از فرجام اوست.
۸