مرد كروات سكوتش را بعد از ناكامي واليبال در جام جهاني شكست
يك هفته پس از نتايج ضعيف تيم ملي واليبال در جام جهاني، ديروز اسلوبودان كواچ سكوتش را شكست و گفت كه مسئوليت اين نتايج را برعهده مي‌گيرد اما وعده مي‌دهد كه واليبال ايران حتماً المپيكي ‌شود.
فدراسيون جهاني بسكتبال:
بازگشت تيم ملي واليبال با عنوان هشتمي جام جهاني
تيم ملي واليبال ايران با كسب عنوان هشتم جام جهاني به ايران بازگشت تا رئيس فدراسيون بيش از هر زمان ديگري به فكر ايجاد تغييرات در كادرفني تيم ملي باشد.
۸