مرد كروات سكوتش را بعد از ناكامي واليبال در جام جهاني شكست
يك هفته پس از نتايج ضعيف تيم ملي واليبال در جام جهاني، ديروز اسلوبودان كواچ سكوتش را شكست و گفت كه مسئوليت اين نتايج را برعهده مي‌گيرد اما وعده مي‌دهد كه واليبال ايران حتماً المپيكي ‌شود.
فدراسيون جهاني بسكتبال:
۸