- اصول امام
اصول امام
توصیف رهبر انقلاب از امام خمینی(ره)
یکی از عناوین و اوصافی که درباره‌ی امام راحل عظیم‌الشّأن ما، کمتر به‌کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده‌ایم، عبارت است از یک عنوان جامع که من این‌جور تعبیر میکنم: مؤمنِ متعبّدِ انقلابی.
امام خطاب به آیت الله طالقانی:
یکی از فرزندان آیت الله طالقانی که وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب بود بعد از پیروزی انقلاب دستگیر شده بود. آیت الله طالقانی چند روز مخفی شد و با این عمل نارضایتی خود را از وضعیت موجود نشان داد.
شاکله‌ای از امام(ره)
امام یک اصولی دارد، یک مبانی‌ای دارد؛ این مبانی در طول ده سال دوران حاکمیّت اسلامی و پیش از آن در طول پانزده سال دوران نهضت، در بیانات گوناگون بیان شده است...
امام خمینی و معیار محوری
یکی از شخصیت‌هایی که در تمام زندگی‌اش، گفته‌ها و رفتارهای معیار محوری و عمل به اصول موج می‌زند امام خمینی(ره) می‌باشد. او به خاطر همین معیار محوری، الگوی خوبی برای هر کسی که به دنبال الگوی مناسب بوده و خواهد بود، می‌باشد.