دین‌و‌انديشه - اخبار کلی
اخبار کلی
مروری بر نگاه امام و رهبری به «حج سیاسی»
شاید نخستین مفهوم و عبارت قرآنی که عبادتی همچون حج را از عملی عبادی صرف و فاقد تحرک به جنبشی سیاسی تبدیل می‌کند، مفهوم قیام است...
مکان و مضجع شریف ائمه اطهار (ع) در نظام تکوین در سیر زمان همیشه شریف و مقدّس بوده و هستند و رجوع فیزیکی و سفر جغرافیایی زائران برای درک مکانی قبور امام معصوم (ع) که حاضر و ناظر بر زوّار خویش هستند بر اساس مقدماتی که بیان داشتیم امری برهانی است
بی تردید رحمت واسعه خداوند به واسطه حضور امام رضا (ع)، تمام سرزمین ایران را شامل می‌شود.
از خون نجس تا خون پاک و الهی
موجودات در نظام هستی برای حرکت نیاز به انرژی دارند. حرکت به معنای جابه‌جا شدن از مکانی به مکان دیگر در بستر زمان است. حرکت پدیده‌های زنده (Bio) مستلزم بهره‌گیری از انرژی موجوداتی در سلسله مراتب پایین‌تر است.
تأملی در فلسفه حج در ابعاد فردی و اجتماعی
اگر نگاه به حج، نگاهی پویا و زنده باشد و برای آن سیری تکاملی در نظر گرفته شود، مفهوم «اقامه حج» موضوعیتی بیش از پیش می‌یابد و می‌توان گفت اقامه حج درواقع در گرو اقامه توحید است و اقامه توحید راهی جز اقامه ولایت ندارد. درواقع حج زمانی می‌تواند به کمال فلسفه خود رسیده و اقامه گردد که حکومت اسلامی (به مفهوم حقیقی) بر مبنای ولایت برپاشده و متولی حج‌گزاری گردد
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گردهمایی مسئولان بسیج اساتید بیان داشت: باید به هر مسئله به حد ارزش آن بها داده شود، ما نباید نیروی خود را صرف اموری کنیم که بازدهی برای ما ندارد، اگر این اصل را پذیرفتیم که برای انسان عاقل یک وظیفه وجود دارد که نیرویش را به مقدار ارزش امور صرف کند، بسیار جلو می‌افتیم.
تأملی در ثمرات جنبش فکری عصر امام صادق (ع)
امام صادق (ع) قرآن را به مثابه کتابی مورد تفصیل و تبیین قرار می‌داد که حقیقتاً در شأن آن بود. شأنیتی که خود قرآن در آیاتی، چون «ولارطب و لایابس الا فی کتاب مبین» یا «تبیان لکل شیء» متجلی می‌سازد. ایشان را به واسطه تبیین و تفاسیر روشنگرانه و تلاش برای تربیت شاگردانی که قدرت تفسیر قرآن را داشتند، می‌توان پایه‌گذار مکتب تفسیر یا علوم قرآنی دانست
چرا شریعتی در پی پروتستان‌سازی از اسلام بود؟
قرائت شریعتی از پروتستانیزم با قرائت غرب‌زدگان از این حیث تفاوت داشت که وی چنین می‌انگاشت که نهضت پروتستان نه برای حذف دین رسمی از جنبه‌های مادی زندگی، بلکه اتفاقا برای کاربردی و عملیاتی کردن آن در عرصه زندگی و رسیدن به یگانگی این دو ماهیت الزامی است
توسط اندیشکده برهان
کتاب ریشه‌های نفوذ با موضوع واکاوی راهبرد‌ها و اقدامات نظام سلطه در پیشبرد نفوذ فکری به همت اندیشکده برهان منتشر شد.
بررسی فقه نوین در تفکر رهبر انقلاب
جریان فقهی شیعه سیر تکاملی خود را به صورت گام به گام و مرحله به مرحله طی کرده و در هر مرحله تفکر انتقادی نسبت به مرحله قبلی و مدل فقاهتی پیشی وجود داشته است. طی کردن این ادوار سبب پختگی و عمق در روش فقاهت شده است که به منظور برساختن هر مدل جدیدی در این عرصه نمی‌توان از این محصول عمیق چشم‌پوشی کرد.