مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی
بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شرکت آبفای خراسان رضوی تصویب شد
عملکرد سال ۹۸ هیئت مدیره و بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی درمجمع عمومی عادی صاحبان سهام به تصویب رسید.

درجلسه که از طریق ویدئو کنفرانس وبه ریاست معاون برنامه ریزی واموراقتصادی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشوربرگزارشد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی گزارش فعالیت های هیئت مدیره را شامل راهبردهای بخش آب و فاضلاب ، منابع و مصرف ، درآمدها و هزینه ها ، مدیریت مصرف ، خدمات مشترکین و آب بدون درآمد، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، مهندسی و توسعه ، منابع انسانی ، وضعیت انشعابات، انجام تکالیف مجمع، اهم چالش های موجود، راهکارها رفع موانع را ارائه داد و ضمن تحلیل عملکرد ، وضعیت ترازنامه سال 98 را به اطلاع اعضای مجمع رساند.

سید ابراهیم علوی با اشاره به یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی ، از مصرف آب شرب برای دام در مناطق روستایی به عنوان یکی از عوامل چالش کمبود آب در روستاها نام برد .

به گفته وی با شاره به بیش از دو هزار و 300 روستا به محموعه خدمت رسانی ابفای استان افزوده شده است.

درادامه مدیران كل دفاترنظارت مالي،بودجه ومجامع عمومي، تعرفه واقتصاد،روسای گروه مجامع عمومی وکارشناسان معاونت های نظارت بربهره برداری ونیروی انسانی و پشتیبانی و مدیر دفتر رسیدگی به شکایات شرکت مهندسی آبفای کشوربه نقدوبررسی عملکرد شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی پرداختندکه مدیرعامل و نماینده سهام شهرداری های استان توضیحات لازم را بیان کردند وبه پرسش های مطرح شده پاسخ دادند.

سپس معاون برنامه ریزی واموراقتصادی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشورعملکرد این شرکت رابا وجود مشکلات عدیده ، مثبت و موثرارزیابی کردوازتلاش مدیرعامل وهمکاران آبفای استان در ارائه خدمات به شهرها و روستاها قدردانی کرد.

مسعودخشائی با بیان اینکه با اجرای طرح یکپارچه سازی دیگر عنوان شهر و روستا معنا ندارد، بر انسجام بخشی فعالیت ها تاکید کرد.

وی از خراسان رضوی به عنوان شرکت پیشرو در اجرای طرح خوداظهاری نام برد و خواستار بازنگری و ممیزی مشترکین از سوی معاونت خدمات مشترکین آبفا خراسان رضوی برای کسب درآمد احتمالی شد.

وی همچنین با تاکید بر مدیریت درآمد و هزینه ها ، بودجه آبفا استان را مناسب ارزیابی کرد.