حضور تيم ملي بانوان در جام ملت‌هاي آسيا زمينه پيشرفت روزافزون فوتبال بانوان را فراهم مي‌كند.
۴