شكست تيم‌ملي واليبال مقابل قهرمان ليگ جهاني
تيم‌ملي واليبال جام واگنر را با شكست مقابل فرانسه آغاز كرد. بلندقامتان ايراني در نخستين گام به مصاف قهرمان ليگ جهاني 2015 رفتند و شكست سه بر صفر را مقابل اين تيم متحمل شدند.
ما شايد مي‌توانستيم در فينال قهرماني آسيا برابر ژاپن بهتر از اين كار كنيم اما يك جاهايي باخت مي‌تواند تلنگر خوبي براي ما باشد.
۱۶