عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با «جوان»:
دولت به جد به دنبال این است منابع درآمدی خود را به خوبی مدیریت کند و از افرادی که باید به درستی مالیات پرداخت کنند، مالیات‌ستانی درست و بجایی انجام دهد.
یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات بودجه‌ای دولت سیزدهم که نقش تعیین‌کننده‌ای در حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند داشته است، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ است. این مسیر و چارچوب قانونی برای استقرار سیستم جمع‌آوری مالیات خودکار و مبتنی بر داده ارائه کرده است که گامی قابل توجه در جهت کاهش فرار مالیاتی و تضمین مالیات عادلانه است
در گفتگو با «جوان» مطرح شد
مشاغل خاص مقصد مهمی برای کاهش شکاف مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل هستند و تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر این بخش بوده است
«جوان» فرآیند مالیات‌ستانی خودکار و هوشمند ذیل تبصره ماده ۱۰۰ را بررسی می‌کند
هوشمند و سیستمی کردن نظام مالیاتی کشور بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ در نهایت به نفع مؤدیان است و سهولت در کار‌ها را به دنبال دارد. مؤدیان بدون اینکه نیازی به مراجعه حضوری و ارتباط با ممیز‌های مالیاتی داشته باشند، اظهارنامه پیش فرض خود را دریافت می‌کنند
نکته بسیار مهم و کلیدی، مسیر تسلیم اظهارنامه فیزیکی نیز خروجی تبصره ماده ۱۰۰ تحت عنوان مالیات هوشمند را به عنوان فیدبک اطلاعاتی در اختیار دارد و در صورت تشخیص اظهارنظر خلاف مؤدی، نه تنها میزان مالیات مشاغل خاص ذیل تبصره ماده ۱۰۰ اخذ خواهد شد، بلکه تخفیفات اعطا شده در مسیر مالیات‌ستانی هوشمند ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز حذف خواهد شد و مالیاتی بسیار بیشتر و در یک قسط باید از سوی مؤدیان مالیاتی پرداخت شود.
کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» مطرح کرد
هدف دولت سیزدهم با استفاده از تقاطع داده‌ها و تمرکززدایی از مؤدیان مالیاتی حقیقی کوچک و در عین حال تمرکز بر مؤدیان حقیقی مالیاتی بزرگ با درآمد‌های قابل توجه، کاهش بار مالیاتی بر تولید، کارگران و کارمندان است
گفت‌وگوی «جوان» با نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت:
حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد و از رونق انداختن بخش‌های غیرمولد در کشور همواره مطرح بوده است. به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی که تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، دولت وظیفه دارد به حمایت از این بخش بپردازد. 
کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان»:
دولت سیزدهم به اهمیت اهرم حمایت مالیاتی دولت برای تقویت مشارکت اقتصادی مردم و دستیابی به جهش در تولید پی برده است
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «جوان» مطرح کرد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است حتماً لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌تواند انگیزه‌ای باشد تا سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته رونق پیدا کرده و مشکلات این مناطق رفته رفته کاسته شود.
«جوان» آورده‌های اصلاحات مالیاتی و نقش آن را در افزایش جذابیت بخش مولد اقتصاد بررسی می‌کند
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گامی مهم در جهت ارتقای ظرفیت تولید کشور و تشویق مشارکت بیشتر در فعالیت‌های تولیدی است.
۲