حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی:
آیت‌الله حسین مظاهری
روزه، مراتب دارد؛ مرتبۀ نخست آن، «روزۀ عوام» است که در آن دستورهاى فقهى مراعات می‌شود. مرتبۀ دوم، «روزۀ خواص» است که به آن «روزۀ اخلاقى» نیز مى‏گویند. مرتبۀ سوم، که کاربرد عرفانی دارد، «روزۀ اخصّ الخواص» است و به آن «روزۀ دل و باطن» نیز گفته می‌شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی:
عمده استخاره یعنی دعای نورانی امام سجاد (ع) را خواندن؛ آن دعای نورانی استخاره، آن اثر دارد، ما هم همین کار را می‌کنیم.
شهید مرتضی مطهری(ره):
در آیات قرآن و روایات معتبر و متواتر از رسول‌الله (ص) توصیفاتی از مقامات امیرمومنان علی (ع) بیان شده که در اینجا به برخی از آن‌ها بویژه نسبت ایشان با لیله‌القدر اشاره می‌شود؛ زیرا بر اساس آیات سوره قدر و روایات تفسیری، فرشتگان در شب‌های قدر هر سال به نزد ایشان تنزل می‌یافتند و همچنین شهادت ایشان در شب قدر اتفاق افتاده است.
پاسخ استاد مطهری
آیا در انتهای تفکر به باور و عقیده‌ی خود می‌رسیم؟ یا این دو مقوله‌ای جدا از همدیگرند؟
دائره المعارف بزرگ جهان اسلام
در این مقاله نخست به بررسی عقاید مسلمانان پرداخته می‌شود و سپس به لحاظ قرابت میان اسلام و آیین یهود و مسیحیت، عقاید این دو آیین آورده می‌شود.
شهید مطهری
اگر بنا باشد که ماه مبارک بیاید و انسان سى روز گرسنگى و تشنگى و بى‌خوابى بکشد و مثلًا شب‌ها تا دیروقت بیدار باشد و به این مجلس و آن مجلس برود، و بعد هم عید فطر بیاید و با روز آخر شعبان یک ذره هم فرق نکرده باشد، چنین روزه‌اى براى انسان اثر ندارد.
آیت الله بهجت(ره)
اعتراض ايشان در آن مجلس و در ميان آن جمعيت مثل يك كوه بر سر من فرود آمد، با خودم گفتم: شب است بايد مستبشر و شادمان باشيم، و اگر جواب ندهم شكست اسلام و مذهب است.
آیت الله جوادی آملی
برای تبیین آینده جهان از نظر اسلام توجه به اصول جهان‌بینی از دیدگاه اسلامی لازم است. از این رهگذر، به برخی از قواعد کلی جهان شناسی در مکتب دین اشاره می شود؛ تا نتایج آن معلوم گردد.
۲