همه هدف در «شناخت مغالطه» باید این باشد که کمتر فریب بخوریم. مغالطه‌گران، اهداف متفاوتی دارند.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)اعلام کرد؛
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)برنامه های مراسم فاطمیه اول در حرم مطهر را اعلام کرد.
چگونه می‌توان از وضعیت گسسته‌خردی امروزی رهید؟
ای‌بسا مفهومِ خِرد همه امکانات خود را در سنت فلسفه غرب پدیدار نکرده باشد و به یک معنا در غرب به پایان راه مفهومی خود نرسیده باشد، یا اگر هم رسیده،‌ای‌بسا هنوز ترکیباتی از برخی تجلیات آن نابالفعل و معطل مانده باشند
تأملی در ادبیات مفهومی و رویکرد‌های هرمنوتیک
هرمنوتیک را می‌توان در واقع علمی دانست که نخست در تفسیر متون مذهبی مسیحی پدیدار گشت و سپس با گسترده شدن حوزه کارکردش برای تفسیر تمام متون به کار گرفته شد. در طول تحول مزبور نحله‌های مختلفی در این علم شکل گرفت که به ترتیب هرمنوتیک لغوی، روشی و فلسفی را شامل می‌شوند.
تبیینی از وجوه حرکت در هستی
انسان‌هایی که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، سیر خطی آن‌ها میل به اعتلا دارد و بعد اخلاقی بر ابعاد حسابگر عقلی و شهوت‌مدار حسی برتری مشهودی می‌یابد. خط حرکت این انسان‌ها بیشتر در عالم معنا و بالا تعریف می‌شود. آن‌ها نسبت به جریانات عوالم دیگر که بر محور حکمت بنا شده است، آگاه‌تر هستند.
ریشه حجاب در اسلام از اهمیتی برخوردار است که اسلام برای خانواده قائل است. اسلام، نظام خانوادگی خاصی دارد و تمهیداتی برای آن در نظر گرفته که این نظام خانوادگی محکم‌تر باشد. خانواده مثل یک شرکت تجاری می‌ماند که در آن مرد و زن سرمایه خود را می‌آورند و هر کدام ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری و با هم زندگی می‌کنند
اکنون ای خدای من! نمی‌‏دانم کدام یک از این دو حال، سزامندتر برای سپاس گزاردن توست و کدام یک از این دو وقت، سزاوارتر برای ستودن تو. زمان تندرستی یا زمان بیماری.
«انسان تا به مقام زهد و فراغت نرسد نمی‌تواند از این شرایط دنیا که دو چیز هم بیشتر نیست (یا اقبال است یا ادبار، یا پیری است یا جوانی و... و سوم ندارد)، استفاده کند.
اگر انسان بتواند «حب جاه» و «مقام خواهی» را از خود کم کند و حقیقت خواه باشد، بسیاری از گناهان را مرتکب نمی شود.
۱۷