مرز اسلام و کفر در تفکر شیعه و اهل سنت
در خصوص سوء برداشت میان اهل سنت و شیعه علمایی که باید حقیقت را عرضه می‌کرده‌اند؛ گاه از روی حقد و کینه اطلاعات غلط داده‌اند و مثلاً گفته شده شیعیان «رافضی» هستند و توهین به مقدسات سایر مذاهب جزو اعتقادات آنان است و بدین سان بسیاری از عامه را دچار «استضعاف فکری» کرده‌اند
تحلیل نخستین بند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی
هر حکومت در نگرش اسلامی به میزانی متعالی و تکامل یافته است که توانسته باشد صفات الهی را در رفتار مردم و کارگزاران خود و نیز مناسبات و ساختار‌های نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازد
زیدآبادی نوشته است: «مطالعۀ مستمر و بی وقفۀ آراء و نظرات متفکران جهانی و تکرار آن‌ها در محیطی دیگر، به نظر من دانشی تولید نمی‌کند و از قضا نگاه ما را نسبت به واقعیت پیرامون‌مان تیره و تار می‌سازد.»
اربعین حسینی نشان از کثرت تکوین در وحدت تشریع دارد. انسان‌ها همچون قطراتی سرگردان و سیل‌آسا به سوی دریا و میعادگاه عشق رهسپارند. جریانی شکل می‌گیرد که همه عوامل ممیز در نگاه مادی و خرد خودبنیاد عقلانی، هضم در وادی اشتراکات دینی و عشق به نماینده‌ای از نمایندگان ثقل کبیر می‌شود. انسان‌های مشتاق سر از پا نشناخته و خود را بی‌اختیار در مسیر این سیل قرار می‌دهند
سفرنامه‌ها، گزارش انسان از خویش و احوال نفسانی است در هنگام گام زدن در وادی زندگی پرمشقت و رنج و تجربه زیسته همه عمر. سفرنامه‌ها و یا دست‌کم سفرنامه‌هایی که از گذشته دور بر جا مانده است، بیان وضع و احوال انسان در موقعیت‌های متفاوت و متغیر است
تأملی در محاجه تفکیکیون و صدرائیان با نگاهی به اندیشه‌های استاد محمد‌رضا حکیمی
استاد حکیمی در کتاب معروف خود به نام «مکتب تفکیک» اعتراف می‌کند که «جدایی این سه راه (فلسفه و عرفان و وحی) بدین معنا نیست که فلاسفه و عرفای مسلمان نسبت به اسلام و قرآن کریم کم‌توجه بوده‌اند؛ هرگز، بلکه آن‌ها در نوع خود در مقام اعتقاد و ارادت بسیار پیش رفته‌اند»
چرا برای اموات حمد میخوانیم؟ چرا هفت حرف در سوره ی حمد نیست؟ این‌ها رازهای عجیب نهفته در سوره حمد است که از آن خبر ندارید.
به بهانه ابلاغ پیش‌نویس الگوی پیشرفت کشور در افق 1444
یک تفکر سیاست‌های کلی را مظهر ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی دانسته و آن را از این لحاظ مافوق اصول و قوانین و ذیل ارزش‌ها طبقه‌بندی می‌کند؛ لذا با توجه به تفسیر برخی فق‌ها از احکام حکومتی منتشره از ناحیه ولایت فقیه، این دیدگاه سیاست‌های کلی را در زمره احکام حکومتی به حساب می‌آورد
بررسی ریشه تقابل قائلان به تفکیک و صدرائیان
متأخران مکتب تفکیک اغلب زمانی که متهم به تخریب و تقابل با عقل‌گرایی می‌شوند چنین می‌گویند که در نقد برهان‌گرایی فلسفی و عرفان رایج؛ منظور از فلسفه، فلسفه مصطلح ارسطویی و افلاطونی است که از نظر آن‌ها شاخه‌های مشائی و اشراقی و حکمت متعالیه ذیل آن تعریف می‌شوند
تبیینی عقلانی - معرفتی در باب سیاست خارجی
امروزه به راحتی در نظام بین‌الملل که قواعد آن برآمده از خرد خودبنیاد مادی زده که معطوف به قدرت تک قطبی غرب و امریکا استوار است؛ معاهداتی تعریف می‌شود که اگر عضو آن نشوید محکوم به خیلی از تنبیهات خواهیم شد؟ سؤال این است که منشأ و مبدأ شکل‌گیری این معاهدات در کدام جهان‌بینی بوده است؟
۱۴