به قلم محمدحسین متولی
محتوای این کتاب، خروجی یک‌دهه تأملات نویسنده در باب نسبت عرفان و تمدن است. با توجه به این‌که کمتر کسی در این باب قلم زده و نسبت به ارتقای علم عرفان و ورود به مطالعات عرفانی از پایگاه بینش تمدنی توجه داشته، این کتاب از نوآوری‌های خوبی برخوردار است.
تأملی در آسیب‌های یکسان انگاری جمهوری و دموکراسی
یکسان‌انگاری جمهوری و دموکراسی را شاید بتوان از بزرگ‌ترین اشتباهاتی دانست که برای جمهوری اسلامی به غایت خطرآفرین است. اشتباهی که با عرض تأسف باید پذیرفت گاه از سر جهل یا تجاهل صورت گرفته است.
نهضت ما چرا «تاریخ انقضا» ندارد؟
خوداتکایی و اعتماد به توان درونی، یکی از عوامل بقای ابدی و دوام انقلاب اسلامی است. تأکید بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ایران اسلامی و جهان اسلام از جمله اموری است که در سیر آگاهی، اعتماد و مشارکت‌جویی توانست دوام انقلاب را رقم زند.
چهره غالب در کتاب که از مرتضی انصاری نمایش داده می‌شود تنها در قالب معنویت فردی است، یعنی شخصی که تنها علاقه‌مند درس و مطالعه است از مناصب اجتماعی و حاکمیتی می‌گریزد و علاقه‌ای به تدریس و حلقه‌های معرفتی ندارد بلکه تنها اشتیاقی بر دانستن در دل او وجود دارد. او حتی هنگامی که برای بار دوم به نجف بازمی‌گردد از اینکه از هر مسئولیت اجتماعی فارغ می‌شود خوشحال است.
تأملی در ریشه تقابل ما با غرب
نظام حاکم بین‌الملل که بر نگرش و جهان‌بینی مادی و لیبرالی بنا شده بود، تاب و تحمل وضعیت پساانقلاب را نداشت و به هر راهبرد، تاکتیک و ابزاری که فرض می‌شد، در راستای عدم اشاعه تفکر انقلابی دست به هر اقدامی زده و می‌زند.
در روش‌شناسی رهبر انقلاب
نگرشی به آینده انقلاب با تمثیل ارگانیک
در قانون ترومیدور حرکت و جریان انقلاب از یک مبدأ زمانی و مکانی در اثر تعارضات ناشی از خواسته و داشته پدیدار می‌شود و در سیر رشد و تکامل پس از بازه زمانی میل به افول می‌یابد. ایجاد یک انقلاب کار سختی است، اما دوام و نگهداری آن بسیار دشوارتر خواهد بود
تأملی در جامعه‌شناسی فجایع و حوادث
معمولاً اجتماع دارای مکانیسم خاص دفاعی در برابر فاجعه است (از آن به عنوان مکانیسم تفوق یاد می‌شود) که دقیقاً از همان لحظه که بیم فروپاشی ساختار اجتماعی می‌رود، فرآیند ساختمند شدن مجدد را آغاز می‌کند
متن زیر تلخیص یادداشتی از علی‌اصغر پورعزت است که به نقد پیش‌نویس الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی در افق ۱۴۴۴ پرداخته است.
۱۲