دهمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «سینما شهر قصه» به کارگردانی کیوان علی‌محمدی، علی‌اکبر حیدری، «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی و «پسرکشی» به کارگردانی محمد هادی کریمی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
نهمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیایی، «دشمنان» به کارگردانی علی درخشنده و «پوست» به کارگردانی بهمن ارک و بهرام ارک در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
هشتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی، «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی و «من می ترسم» به کارگردانی بهنام بهزادی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
هفتمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «لباس شخصی» به کارگردانی امیر عباس ربیعی، «خروج» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و «آتابای» به کارگردانی نیکی کریمی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر تا ۲۲ بهمن در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری می باشد.
پنجمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «مغز استخوان» به کارگردانی حمیدرضا قربانی، «روز بلوا» به کارگردانی بهروز شعیبی و «خوب بد جلف: ارتش سری» به کارگردانی پیمان قاسم خانی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر تا ۲۲ بهمن در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری می باشد.
چهارمین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «آن شب» به کارگردانی کوروش آهاری، «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و «دوزیست» به کارگردانی برزو نیک نژاد در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر تا ۲۲ بهمن در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری می باشد.
سومین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلم‌های «روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان، «ابر بارانش گرفته» به کارگردانی مجید برزگر، «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی مهرداد خوشبخت در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
۲