مراسم يادبود اولين سالگرد درگذشت حاج حسن شايانفر، ديشب در باشگاه صنعت برق تهران برگزار شد.
۱۵