بعد از گردش 53‌هزارمیلیارد تومانی حساب دلالان در بازار ارز رخ داد

حساب ۸۶ دلال و قاچاقچی ارز مسدود شد

گزارش مالی حساب‌های مسدودشده 86 دلال و قاچاقچي ارز 53 هزار ميليارد است .