«فلسفه فرهنگ» چيست؟
حجت‌الاسلام اسماعيلي توضيح داد
حجت‌الاسلام مسعود اسماعيلي، عضو شوراي علمي گروه فلسفه پژوهشكده حكمت و دين‌پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در يادداشتي توضيحاتي پيرامون جديدترين اثر خود با نام «فلسفه فرهنگ» ارائه كرد.
درس انقلاب پاي مكتب صدر
تأملي در نظريه انقلاب اسلامي شهيد صدر
شهيد سيدمحمدباقر صدر از جمله عالمان معاصر شيعه است كه درباره شرايط و زمينه‌هاي «انقلاب اسلامي» سخناني منسجم برگرفته از مكتب اسلام ارائه كرده است.
سالكان مسیر حق عزلت­‌گزين نيستند
نسبت‌سنجي عرفان و دين در انديشه شهيد مطهري
يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در طول اعصار گذشته مورد بحث عوام، مورخان، فقها، حكما و عرفا بوده، نسبت­‌سنجي ميان «عرفان» و «دين اسلام» است.
از زبان نويسنده اثر
رمضان علي‌تبار، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و داراي آثار ارزشمندي در حوزه منطق و فهم دين است.
«فلسفه تاريخ شيعه» لحظه به لحظه تاريخ را شامل مي‌شود و صرفاً دل بستن به آينده‌هاي دور از دسترس نيست.
در نقد نظريات «كارل پوپر»
بيژن عبدالكريمي: هولوكاست انساني در دانشگاه‌هاي كشور در حال وقوع است!
سمينار «بازانديشي دانشگاه ايراني» در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد. در اين نشست بيژن عبدالكريمي به سخنراني پرداخت.
عرفان‌شناسي در انديشه مطهر
چيستي عرفان و اقسام آن از ديدگاه استاد شهيد مطهري‏...
انتخاب سياسي در دموكراسي، الزاماً عقلايي نيست!
پاسخ «جامعه‌شناسي» و «اقتصاد» به علل بروز رفتار انتخاباتي
يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه علوم مختلف در تحقيقات گوناگون آن را مورد بررسي قرار داده‌اند...
كتاب «حزب در نظام اسلامي» نوشته حيات‌الله يوسفي توسط انتشارات فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شد.