كودكي كه مسخره شد
شايد ما هم قرباني تمسخر ديگران باشيم
گاهي مسخره مي‌كنيم و مي‌خنديم ولي نمي‌دانيم با اين كار چه خسارت بزرگي را به خودمان و ديگران وارد مي‌كنيم.
آموزگار مبارزان انقلاب
نظري بر «انقلاب تكاملي اسلام» سندي شاخص در تاريخچه انقلاب اسلامي
اينك سخن از اثري شگرف است كه نشر و مطالعه گسترده آن، نقشي سترگ در تغذيه فرهنگي مبارزان انقلاب اسلامي داشته است.
افغانستان از نظر فرهنگي صد‌در‌صد وابسته به ايران است
«گذري تاريخي بر تعاملات فرهنگي- سياسي دو ملت ايران و افغانستان» در گفت و شنود با محمد‌ابراهيم شريعتي – بخش پایانی
آغازين بخش از گفت‌وگوي حاضر روز يك‌شنبه اول مرداد منتشر شد.اينك دومين و واپسين بخش از اين مصاحبه را پيش روي داريد.
ويروس تمسخر را فوروارد نكنيم!
سهم هريك از ما در مسخره كردن جهان چقدر است؟
نبايد فلان لباس را در اين مهماني بپوشي، چون ديگران مسخره‌ات مي‌كنند... نكند بار ديگر اين حرف را موقع برداشتن تلفن بگويي چون حتماً مورد تمسخر ديگران قرار مي‌گيري...
انقلاب در اتصالات مغز- كامپيوتر با كمك نانو در بيماران
امروزه تجهيزات الكترودي تعبيه شده براي شبيه‌سازي مغز به شدت ناكارآمد هستند و تنها از تعدادي الكترود استفاده شده براي كاهش اثرات پاركينسون، صرع و ديگر شرايط عصب‌هاي مغزي به كار مي‌آيند.
فناوري جادويي در مچ بند هوشمند براي كنترل پهپاد
رؤياي جابه‌جا كردن پهپاد تنها با تكان دادن دست به لطف فناوري Empa مي‌تواند به زودي محقق شود.
تا نباريده‌اي رعد و برق نكن!
ارزش سكوت در كلام امام علي (ع)
سكوت، زمين تمرين سخن است. سخن كجا مي‌تواند تمرين و رشد كند جز در سكوت؟ ممكن است كسي رشد يك گياه را صرفا به قدرت رشد و باروري گياه نسبت دهد اما...
بايد كه بسيار نگويد و سخن ديگري به سخن خود قطع نكند
ارزش سكوت نزد خواجه نصيرالدين طوسي
بايد كه بسيار نگويد و سخن ديگري به سخن خود قطع نكند و هر كه حكايتي يا روايتي كند و او برآن واقف باشد وقوف خود بر آن اظهار نكند تا آن كس آن سخن به اتمام رساند...
سكوت، نجات غريق قلب ماست
آسيب‌هايي كه از نداشتن سكوت ذهني و زباني مي‌خوريم
بسياري از روانشناسان جديد و علماي اخلاق بر اين امر تأكيد مي‌كنند كه انسان بايد پاسبان سكوت خود باشد و جز به ضرورت سخن نگويد.