جام بزرگ، احمدی و خدمتی فینالیست نشدند
مهیار صداقت

جوان آنلاین: در دومین روز از رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان در کره و کسب سهمیه المپیک تیراندازان ایران در ماده تفنگ بادی ۱۰ متر رقابت کردند که نجمه خدمتی با رکورد ۶۲۵.۷ در رده هفدهم، الهه احمدی با رکورد ۶۲۴.۵ در رده سی و دوم و مه لقا جام بزرگ با رکورد ۶۲۰.۹ در رده شصت و چهارم ایستادند و به فینال نرسیدند.

تیم دختران با رکورد ۱۸۷۱.۱ در رده دهم ایستاد. در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر مردان و  در فینال مهیار صداقت با رکورد ۱۴۳.۰ در رده هفتم ایستاد.

ورزشکاران روسیه و کرواسی در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

در مرحله مقدماتی این ماده نیز مهیار صداقت با رکورد ۶۲۸.۰ در رده هفتم ایستاد و به فینال رسید.

حسین باقری با رکورد ۶۲۶۰۸ در رده سیزدهم و پویا نوروزیان با رکورد ۶۲۱.۱ در رده شست و ششم ایستادند و در مرحله مقدماتی متوقف شدند.

رقابت‌های تفنگ بادی زنان در حال پیگیری است.

تیم مردان ایران نیز با مجموع امتیاز ۱۸۷۵.۹ در این ماده هشتم قرار گرفت.

پنجاه و دومین دوره رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک از  روز گذشته به میزبانی کره جنوبی آغاز شد و تا ۲۴ شهریور ماه ادامه‌ دارد. روز گذشته (یکشنبه) چهار تیم میکس ایران در تفنگ و تپانچه ۱۰ متر رقابت کردند که به فینال نرسیدند.