ازدواج‌های بی‌مجوز و ثبت‌نشده مانع شناسنامه‌دار شدن فرزندان