پس از پایان فصل در نخستین واکنش مدیریت باشگاه سپیدرود از علی کریمی درخواست کرد تا برنامه های خود را برایلیگ هجدهم فوتبال به باشگاه ارائه کند، اما کریمی در پاسخ به مدیریت باشگاه، پیش شرط ارائه برنامه را دانستن رقم دقیق بودجه عنوان کرد.

روز مهم سپیدرودی هابه گزارش مثلث آنلاین ، اما مدیریت باشگاه با تاکید بر مواضع خود، از علی کریمی درخواست ارائه برنامه کرد تا در کمیته فنی باشگاه مورد تصویب قرار بگیرد و در ادامه باشگاه سپیدرود با اعلام یک دستور العمل ۸ ماده ای به عنوان اصول و سیاستگذاری باشگاه در لیگ آینده از علی کریمی درخواست کرد تا برنامه پیشنهادی خود را در این چارچوب تقدیم کند.

۸ بند مورد نظر مدیریت باشگاه سپیدرود بدین شرح بود:

۱- ملحوظ داشتن سیاست انقباضی و مدیریت هزینه و اداره اقتصادی تیم.

۲- استفاده از منابع انسانی مجرب بومی در کادر فنی (اختیار عقد قرارداد با دو دستیار سرمربی درچارچوب سیاست های مالی باشگاه به عهده سرمربی است).

۳- استفاده از منابع انسانی مجرب و دارای شرایط فنی بومی و حتی المقدور جوانگرایی هدفمند در تیم.

۴- حفظ بازیکنان با کیفیت و تجدید نظر در انعقاد قرارداد با بازیکنان پا به سن گذاشته فصل گذشته.

۵- ارائه برنامه ی مدون آماده سازی بر مبنای حداکثر دو اردوی داخلی پیش فصل و میان فصل خارج از استان.

۶- صائب بودن نظرات کمیته فنی باشگاه در فرایند قرارداد بازیکنان و کادرفنی.

۷- الزام به پاسخگو بودن کادرفنی تیم در بازه های زمانی مشخص به کمیته فنی باشگاه.

۸- ارائه لیست بازیکنان توسط سرمربی و تایید این لیست بر اساس الویت اول تا سوم توسط کمیته فنی.

اما باز هم علی کریمی به جای پاسخ به درخواست مدیریت باشگاه سپیدرود، عنوان کرد چون اعضای کمیته فنی و هیئت مدیرهمشخص نشده اند، حاضر به ارائه برنامه نخواهد بود.

در نهایت کریمی عنوان کرد که می خواهد جلسه ای با مالک باشگاه به صورت خصوصی و آن هم در مکانی به جز رشت و در هتلی در تهران داشته باشد که این درخواست وی مورد پذیرش باشگاه سپیدرود قرار نگرفت و مقرر شد تا این ملاقات در دفتر باشگاه و در جلسه ای مشترک بین علی کریمی با اعضای هیات مدیره و کمیته فنی برگزار شود.

حال روز موعود برای سپیدرودی ها فرار رسیده است و باید دید پس از 10 روز نامه نگاری آیا این جلسه بسیار مهم برگزار خواهد شد یا خیر؟

اینکه چرا علی کریمی نمی خواهد برنامه خود را به باشگاه ارائه کند و یا باشگاه سپیدرود رقم بودجه را به کریمی اعلام نمی کند، بیشتر به یک قایم و موشک بازی کودکانه می ماند و بس!

به هر حال برگزاری یک جلسه مشترک در بالاترین سطح تصمیم گیران باشگاه بهترین راهکار برای برون رفت از این بن بست بود و عدم برگزاری چنین جلسه ای به هر دلیلی که می خواهد باشد، هرگز توجیه ندارد.

زمان به سرعت در حال گذر است و صبر هواداران سپیدرود در حال پایان یافتن است و بدون شک هرگز مقصران احتمالی عدم برگزاری چنین جلسه مهمی را نخواهند بخشید.