خدایا ما را ببخش. ما برای احیای زاینده رود چه کردیم ؟
کد خبر: 902333
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003mjl
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
نامه وارده و سراسر درد کشاورزان شرق اصفهان
اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان ،دامدار و زراعتکارنمونه ، باغدار و حقابه دار زاینده رود طی ارسال نامه ایی به سرپرستی روزنامه جوان اصفهان از عدم مدیریت وزارت نیرو بر روی زاینده رود ابراز تاسف نمود.

متن نامه وارده به این شرح است

بسم الله الرحمان الرحیم

سالها است خیلی تلاش کردیم ، تفهیم کنیم که مشکل اصلی خشکی زاینده رود ، دستکاری ها و برداشت های آب در بالادست چم آسمان و سرشاخه های رودخانه و همچنین ، پرت و هدررفت حدودا 40 درصدی آب رودخانه در پایین دست چم آسمان تا تالاب گاوخونی است و باید بیشترین انرژی استان را معطوف حل این مشکلات بکنیم تا رودخانه احیا شود ، ولی نشد.

*فعالیت ها کردیم که تفهیم کنیم ، آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد ، از 100% آبی که از چم آسمان وارد زاینده رود و اصفهان میشده است، از سال 77 به بعد 33% آن وارد میشود و 67% آن بصورت پمپاژ مستقیم ثابت و سیار از آب های سطحی و زیرزمینی بطور غیر قانونی(با یا بدون مجوز) و یا طرح های آبخیزداری جهادکشاورزی ، برداشت میشود . ولی نشد ( از سال 63 تا 77 سالانه 1592 میلیون مترمکعب آب از چم آسمان وارد اصفهان میشده ولی از سال 77 تا 93 این مقدار به 551 میلیون مترمکعب رسیده است و بعد از 93 از این مقدار هم کمتر شده است)

*بارها و بارها گفتیم حدود 40% از مقدار آبی که از چم آسمان وارد زاینده رود در اصفهان می شود ، در طول مسیر رودخانه تا شبکه مروان ، پرت میشود و به تالاب گاوخوني هم قطره ای نمیرسد و دلیل اصلی آن نیز برداشت از سفره های زیرزمینی بوسیله چاههای آب داخل حوضه و بردن سطح ایستابی آب های زیرزمینی حوضه به پایین تر از بستر قنوات و رودخانه میباشد در حالیکه در طول تاریخ، هر میزان آبی که از چم آسمان وارد حوضه زاینده رود در اصفهان میشد، بدلیل ساختار طبیعی حوضه و از طریق قنوات و چشمه سارها و زهکش ها و نشتی های آب اطراف به رودخانه ، آب موجود،  چند بار مصرف میشد و نه اینکه هیچ آبی در طول رودخانه کم و یا گم نمیشد بلکه رودخانه زایش آب هم داشت و وجه تسمیه زاینده رود نیز همین بود ، اما نشد

*خیلی تلاش کردیم بفهمانیم که بطور متوسط حدود 1041 میلیون مترمکعب آب در بالادست چم آسمان در دو استان چهارمحال و اصفهان ، بطور غیر قانونی (با و یا بدون مجوز) ، برداشت میشود ، ولی نشد.

* زجرها کشیدیم که بگوییم اگر مشکل جلوگیری از برداشت‌های بالادست چم آسمان را حل کنیم ، مانند این است که 9 تا تونل سوم اجرا کرده و آب آن را وارد اصفهان کرده ایم ، ولی نشد. ( طبق تابلو منابع و مصارف ، تونل سوم قرار است 120 میلیون مترمکعب آب وارد زاینده رود کند ، با این وصف 1041 میلیون مترمکعب حدودا معادل 9 تا تونل سوم است )

*جدیت فراوان کردیم که بگوییم اگر با ساماندهی و حفاظت و نظارت بر رودخانه حداقل حتی از 30%  برداشت‌های غیرقانونی بالادست چم آسمان ، جلوگیری شود ، معادل 312 میلیون مترمکعب آب به پایین دست اضافه میشود ( معادل 2.6 برابر تونل سوم) که همین مقدار آب تازه وقتی وارد پایین دست چم آسمان بشود ، بدلیل ساختار طبیعی حوضه زاینده رود، بطور چرخشی  2.5 تا سه مرتبه در مناطق مختلف حوضه ، مصرف میشود . اما نشد.

زیاد گفتیم که بفهمانیم اگر مجددا قنوات و چشمه ها و نشتی های آب به رودخانه،  مجددا احیا شود معادل چندین تونل آب است که به حوضه زاینده رود انتفال داده شود.  اما نشد.

*تلاشها کردیم ، بگوییم که اگر مشکل بالادست چم آسمان تا سرشاخه‌ها در دو استان چهارمحال و اصفهان و ورودی بین حوضه ای حل نشود ، مانند 4 تونل قبلی ( اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان و خدنگستان ) که با اجرای آنها قرار بود که 647 میلیون مترمکعب به آب آوری طبیعی رودخانه زاینده رود اضافه شود ، ولی شاهدیم که بر عکس انتظار ، علیرغم ورود 4 تونل ، همان آب رودخانه طبیعی هم دیگر به اصفهان نرسید و به همین دلیل ، اگر مشکل لجام گسیختگی رودخانه در بالادست چم آسمان در دو استان چهارمحال و اصفهان ، حل نشود ، تونل سوم کوهرنگ نیز به همان سرنوشت دچار میشود و البته هر منبع دیگری هم به رودخانه اضافه شود به همان سرنوشت دچار خواهد شد ، ولی نشد.

*تلاش کردیم بفهمانیم که وزارت نیرو از سال 1352 به بعد معادل 1976 میلیون مترمکعب آب از آبهای سطحی رودخانه و بیش از 40 هزار حلقه چاه حریمی و غیر حریمی ( حدود 5 میلیارد مترمکعب) از آبهای زیرزمینی در حوضه زاينده رود، تخصیص داده ولی ظرفیت انتقال 384 میلیون مترمکعب آب به حوضه زاینده رود را ایجاد کرده است و مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آب ، باید برای مازاد تخصیص خود از زاینده رود ، چاره اندیشی کند و از محل حقابه ها برداشت نکند ، ولی نشد

*هر چه گفتیم پساب فاضلاب شهرستان اصفهان که از سال 1332 بر اساس تصویبنامه 4322 مورخ 5/3/1333 هیئت وزیران وقت  متعلق به حقابه داران شرق اصفهان بوده و تصمیم به دادن این حق مسلم بعد از 64 سال ، نه رودخانه را احیا میکند و نه محیط زیست و تالاب را و نه معوض حقابه های کشاورزان میباشد بلکه فقط اقدامی است که سالها پیش باید انجام میشد.ولی نشد

*بارها داد زدیم که هیچ رودخانه ی خشکی ، از انتها و پایاب ، احیا نشده و زاینده رود هم از این قاعده مستثنی نیست و معطوف کردن تمام فکر و انرژی استان برای پساب فاضلاب و غفلت از پیگیری مشکلات بالادست و پايين دست چم آسمان و حقابه ها ، فقط ایجاد حاشیه امن و حیات خلوت برای متخلفین و متجاوزین به رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال ، اصفهان و یزد برای ادامه تخلفات و همچنین ایجاد راه فرار برای وزارت نیرو و دولت جهت تعیین تکلیف برای جبران تخصیص های اضافی و منحرف کردن ذهن کشاورزان و مردم اصفهان برای مطالبه حقابه های کشاورزی و محیط زیست و تالاب گاوخونی میباشد ، ولی نشد.

*به هر زبانی گفتیم که بفهمانیم آب برداشتی از رودخانه برای مصارف شهری و صنعتی که حجم آن هم بیش از 500 میلیون مترمکعب میباشد ، مصرف نشده ، بلکه تبدیل به پساب میشود و در حوضه کم آبی مانند زاینده رود ، باید این حجم پسآب پس از استفاده در بخش شرب و مصارف شهری و صنعتی ، با تصفیه کامل به چرخه طبیعی و چند بار مصرفی خود باز گردد   اما نشد.

همه تلاش خود را کردیم که بگوییم قانون اجرا شود و مسئولین در همه سطوح ملی و استانی و شهرستانی ، قضائی و مقنن و اجرایی ، بجای اجرای قانون ، از نقطه نظرات مدیریتی خود جواب ما را ندهند ، ولی نشد.

*خلاصه اینکه زیاد متذکر شدیم که اصفهان تاریخی ، که با وجود زاینده رود ، اصفهان شده و بدون آن نمیتواند اصفهان نامدار باقی بماند را نمی توان بخاطر یک سری توسعه های ناپایدار ( صنعتی و باغی و زراعی) به شهر و دیار سوخته تبدیل نمود.

*چکار کنیم که مردممان هم به محض شنیدن چند کلمه جذاب ، کف و سوت و هورا کشان ، حقوقشان فراموششان می شود و دلیل اصلی ادامه دار شدن تضییع حقشان و به یغما رفتن حقابه هایشان ، جلوی چشمان آنها نیز همین است ، اما نشد.

در پایان نماینده محترم ولی فقیه در استان ، نمایندگان محترم مردم شریف استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی ، استاندار محترم استان ، مدیران محترم دستگاه های قضایی ، اجرایی ، سیاسی ، امنیتی ، نظامی و انتظامی ، را به حرمت این ایام قسم میدهم ، برای احقاق حق کشاورزان و احیای رودخانه ، فقط فرمان الهی و قانون را اجرا کنید.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
0
0
تشگر از زحمات شما اجرتان با خدا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار