نتايج كسب شده در مسابقات قهرماني آسيا را نمي‌توان با هيچ بهانه‌اي توجيه كرد و مسئولان بايد پاسخگوي آبرويي كه از فوتبال بانوان رفته باشند.
تقدير اتحاديه جهاني از ميزباني كشورمان
تيم‌ملي كشتي آليش (با كمربند) بانوان ايران بر سكوي قهرماني آسيا ايستاد. مسابقات كشتي آليش بانوان قاره كهن روز جمعه در تهران برگزار شد...
پتانسيل ورزش بانوان بالاست. اين مسئله بارها ثابت شده است. بانوان ورزشكار ايران با حداقل امكانات، موفقيت هايي كسب مي‌كنند كه همگان را به تعجب وامي‌دارند...
۶