پايان کار کشتي فرنگي با 2 طلا و 5 برنز
کشتي‌گير فرنگي کار سنگين‌وزن کشورمان توانست پنجمين مدال برنز کاروان کشتي کشورمان در بازي هاي آسيايي را کسب کند.
برنز از دستان تقيان درآمد
وزنه‌بردار دسته 85 کيلوگرم کشورمان به مدال نقره بازي‌هاي آسيايي دست يافت.
رقابت‌هاي کشتي فرنگي قهرماني جهان - ازبکستان
نماينده وزن 71 کيلوگرم کشتي فرنگي کشورمان با پيروزي در ديدار رده‌بندي رقابت‌هاي قهرماني جهان صاحب مدال برنز شد.
کشتي فرنگي قهرماني جهان 2014 - ازبکستان
فرنگي‌کار وزن 66کيلوگرم کشورمان به مدال نقره جهان بسنده کرد.
2 طلا در انتظار ايران
نماينده وزن 65 کيلوگرم کشتي آزاد کشورمان با پيروزي در ديدار نيمه‌نهايي رقابت‌هاي قهرماني جهان جواز حضور در ديدار پاياني را کسب کرد.
يک گام تا نخستين طلا
نماينده وزن 61 کيلوگرم کشتي آزاد کشورمان با پيروزي در مرحله نيمه نهايي رقابت‌هاي قهرماني جهان راهي ديدار پاياني شد.
به دليل دوپينگ
آزادکار وزن 86 کيلوگرم کشورمان به دليل دوپينگ براي 2سال محروم شد.
با دو مدال طلا و 5 برنز
تيم ملي کشتي آزاد نوجوانان ايران نايب قهرمان جهان شد.
۱۴