تيم‌ملي كشتي فرنگي جوانان به مسابقات جهاني اعزام شده و با توجه به شرايط تيم‌ملي و همچنين مسابقات نمي‌توان نتيجه را پيش‌بيني كرد...
در شرايطي يك سال تا المپيك ريو باقي مانده كه كشتي به عنوان اميد اول ورزش كشورمان براي كسب مدال در المپيك وضعيت خوبي ندارد و كشتي‌گيران ملي‌پوش با شرايط سختي...
گودرزي براي حمايت به خانه كشتي رفت؟
عصر دوشنبه وزير ورزش به خانه كشتي رفت وضمن ديدار با مديران و مربيان تيم‌ملي حمايت خود را از ورزش اول كشور در آستانه مسابقات جهاني لاس‌وگاس اعلام كرد.
۱۲