تيم‌ملي و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي امسال ما در مسابقات آسيايي طبيعتاً با چهره‌هاي جديد شركت مي‌كند...
پيام كشتي‌گيران ايراني در مسابقات جهاني لاس‌وگاس
تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران در مسابقات جهاني امريكا با شعار «آب سرمايه ملي، كشتي ورزش ملي» روي تشك مي‌روند...
۱۰