فدراسيون جهاني بسكتبال:
بازگشت تيم ملي واليبال با عنوان هشتمي جام جهاني
تيم ملي واليبال ايران با كسب عنوان هشتم جام جهاني به ايران بازگشت تا رئيس فدراسيون بيش از هر زمان ديگري به فكر ايجاد تغييرات در كادرفني تيم ملي باشد.
ادامه ناكامي‌ها با يك شكست عجيب ديگر
تيم ‌ملي واليبال ايران در نهمين روز از مسابقات جام جهاني ژاپن به مصاف تيم نه چندان قدرتمند كانادا رفت كه در سه ست مغلوب شد.
۸