ناکامي مطلق واليبال در لهستان، نااميدي كواچ و عذرخواهي معروف از ميزبان
تيم‌ملي واليبال ايران سومين شکست متوالي خود را در جام واگنر تجربه کرد. شاگردان اسلوبودان کواچ که خود را براي شرکت در مسابقات جام جهاني آماده مي‌کند، در آخرين بازي از تورنمنت واگنر لهستان به مصاف ژاپن رفتند و نتيجه را سه بر صفر به اين تيم واگذار کردند.
شكست تيم‌ملي واليبال مقابل قهرمان ليگ جهاني
تيم‌ملي واليبال جام واگنر را با شكست مقابل فرانسه آغاز كرد. بلندقامتان ايراني در نخستين گام به مصاف قهرمان ليگ جهاني 2015 رفتند و شكست سه بر صفر را مقابل اين تيم متحمل شدند.
۱۵