داورزني در واكنش به منتقدان واليبال:
محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون واليبال در واكنش به منتقدان ناكامي‌هاي تيم‌ملي واليبال در جام واگنر و تيم زير 23سال در رقابت‌هاي جهاني مي‌گويد كه هدف‌هاي بزرگ هزينه دارد.
۱۴