گزارش آخرين تمرين واليباليست‌ها پيش از اعزام به جام جهاني
بعد از آخرین تمرين تیم و 24ساعت استراحت شاگردان كواچ جمعه براي حضور در جام جهاني واليبال به ژاپن مي‌روند تا از 17 شهريور براي قرار گرفتن در بين دو تيم اول و كسب سهميه المپيك بجنگند...
بيرون ماندن برخي از ملي‌پوشان هندبال موضوعي است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. اين در حالي است كه...
به بهانه تصميم قهرمان امريكايي كشتي جهان در استفاده نكردن از شبكه‌هاي اجتماعي در زمان مسابقات
«جوردن باروز» براي هواداران كشتي يك نام آشناست، كشتي‌گير معروف امريكايي كه در سال‌هاي اخير شكست‌ناپذير بوده است. او در آستانه رقابت‌هاي كشتي قهرماني جهان در لاس‌وگاس تصميمي گرفته كه خبرساز شده است.
۱۳