داریوش همایون و بالاگرفتن امواج انقلاب، یک روایت خواندنی
داریوش همایون نیمه‌شب 15 آبان در خانه خویش بازداشت شد و پس از آن مأموران فرمانداری نظامی تهران وی را تحویل زندان دژبان مرکز، واقع در پادگان جمشیدیه دادند. بی‌شک همایون آن شب به‌یادماندنی را هرگز فراموش نکرد.
محمدرضا پهلوی در قامت یک دیکتاتور مطلقه در آیینه خاطرات و روایات اطرافیان
از مهم‌ترین مفاسد سیاسی دربار محمدرضا پهلوی، استبداد و دیکتاتوری بود که عمدتاً در شخصیت پهلوی دوم نمود می‌یافت. این خصیصه منفی آنچنان در دربار ریشه دوانیده بود که موجبات بسیاری از نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها در عرصه‌های مختلف کشور را فراهم آورده بود و به عنوان یکی از عوامل اساسی در سرنگونی حکومت پهلوی شناخته شده است
روایت‌ها و تحلیل‌های درباریان از سرشت استبدادی پهلوی دوم
فریدون هویدا: «متأسفانه غرور و تکبر شاه طی همین مراسم تاج‌گذاری نیز ظهور کرد و به جای آنکه توسط نماینده‌ای از سوی مردم تاج بر سر بگذارد، خود تاج را برداشت و بر سر نهاد، در حالی که با این کار حداقل می‌توانست به صورتی سمبلیک نشان دهد که علاوه بر مقام موروثی، منتخب ملت نیز هست»
خوانشی از شیوه حکومت‌گری پهلوی‌ها در آیینه آثار و روایت‌های جلال آل‌احمد
آل‌احمد از آن روز که پا به عرصه فهم و نگارش نهاد، خود را به انعکاس درد‌های جامعه خویش متعهد دید و در جای‌جای آثارش و به زبان کنایه و تصریح، آنچه در این باره می‌اندیشید، عیان می‌ساخت. آنچه در این مقال مورد بازخوانی قرار گرفته است، شمه‌ای از داوری‌های آن زنده‌یاد درباره سبک حکمرانی پهلوی‌ها به ویژه پهلوی دوم است که در آثار گوناگون او، تلویحاً و تصریحاً بیان شده است.
مروری بر زمینه‌های فرو‌ریزی حاکمیت پهلوی دوم در گفت‌و‌شنود «جوان» با جواد منصوری
یکی از موارد نادر در دنیاست که شرق و غرب برای حفظ سلطنت پهلوی متحد بودند. در دوره پیش از انقلاب، جهان دو قطبی بود و معمولاً بین دو قدرت شرق و غرب بر سر حمایت از حکومت‌ها رقابت وجود داشت، اما در مورد ایران، شرق و غرب متحد بودند
نیم‌نگاهی بر کارکرد فرح دیبا در طول 4 دهه پس از پیروزی انقلاب
فتنه امریکایی- اسرائیلی 1388 و رونمایی از برخی شعار‌های ساختارشکن در طول آن، فرح دیبا و فرزندش را -که تا آن روز حتی نمی‌توانستند به براندازی فکر کنند- به عرصه تبلیغ رسانه‌ای بازگرداند. در همان دوره افشاگری‌هایی موجب شد تا پشت پرده ولخرجی‌های شهبانو در ساختن مستند‌های تبلیغی تا حدی به بیرون درز کند
تیمور بختیار، دستگیری در بیروت و چرایی عدم استرداد به ایران
تیمور بختیار پس از خروج از ایران، ابتدا به بیروت و سپس عراق عزیمت کرد و در آنجا ضمن فراهم آوردن یگان‌های مسلح، شبکه‌ای رادیویی را تأسیس کرد و در آن به حمله به محمدرضا پهلوی و حاکمیت وی پرداخت. او در ضمن این نطق‌ها، به تمسخر شاه نیز می‌پرداخت و از کتاب مأموریت برای وطنم به «مأموریت برای بدنم» تعبیر می‌کرد
«رضاخان، انگلستان ونظری به یک انگاره» در گفت وشنود با دکتر جواد منصوری
بررسي ماهيت وابسته سلطنت پهلوي به دولت هاي خارجي به ويژه انگلستان و امريكا واكاوي علل سقوط اين حكومت دست‌نشانده در اين روزها بسيار ضروري است. لذا گفت و شنود با محقق ارجمند جناب دكتر جواد منصوري نيز با همين رويكرد صورت گرفته است.
فراز و فرود‌های سقوط یک رژیم دست نشانده در گفت‌وشنود «جوان» با علی‌اکبر رنجبرکرمانی
در واقع عملکرد امریکایی‌ها را باید در سه مرحله خلاصه کرد:نخست احساس ناتوانی در برابر فشار مردم انقلابی و مصالحه‌ناپذیر، مرحله بعد تلاش برای آلترناتیو‌سازی و درنوبت آخرتسلیم در برابر خواست ملت و نهایتاً رضایت دادن به رفتن شاه
مروری بر نسبت رضاخان با اقوام و طبقات اجتماعی در دوران سلطنت
ایجاد حکومتی مستحکم در گرو نحوه تعامل با اقوام و اقشار گوناگون اجتماعی است. رضاخان نیز تلاش داشت حکومتی قوی ایجاد کند، اما نهایتاً این قوت بر زور و فشار مبتنی شد و نه تعامل با اقوام و نحله‌های گوناگونی که در کشور تحت حاکمیت وی سکونت داشتند. این، اما بدین معنا نیست که او در این باره تلاشی نکرد، اما هرگز دراین فقره توفیقی نداشت
۳