مال‌اندوزی و فساد مهم‌ترین چیزی بود که از رضاخان به فرزندانش به ارث رسید. همه آنها چه دختر و چه پسر در این امر ید طولایی داشته و گوی سبقت را از هم می‌ربودند. با اینکه اشرف پهلوی در فسادهای مالی و اخلاقی پیشرو است، اما نباید خواهر بزرگ‌ترش یعنی شمس را در این بین فراموش کرد. فسادهای مالی و سوءاستفاده‌های شمس پهلوی به وضوح در اسناد و خاطرات دیده می‌شود. ثروت وی چنان افسانه‌ای و غیرقابل باور بود که روزنامه "سانفرانسیسکو کرانیکال"، تنها گوشه‌ای از ثروت شمس را "عجیب‌تر از داستان هزار و یک شب" خواند.
پاسخی به یک شبهه فراگیر در مورد حکومت شاه: آیا محمدرضا پهلوی عرب‌ستیز بود؟!
از فخرفروشی‌هایی که سلطنت‌طلب‌ها به حامیان جمهوری اسلامی دارند و حتی آن را مایه انتقاد به جمهوری اسلامی و حامیانش کرده‌اند، بحث رابطه با اعراب است.
«شاه برادر دیگری داشت که در ایران بود. از خاندان سلطنت طردش کرده بودند. فامیلی اش را "اسلامی" گذاشته بود. خیلی شبیه شاه بود».
نظری و گذری بر واپسین فصل از حیات اولین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور
تیمور بختیار اولین رئیس ساواک، در آخرین فصل از حیات سیاسی خویش، سرگذشتی خواندنی یافت. او در نهایت با استقرار در عراق، گروهی گردهم آورد که به مدد آن شاه را ساقط کند و هم‌پیمانانی که قرار بود او را در این طریق مدد رسانند. با این همه وی به دلایلی که در مقال پیش روی آمده است، طالعی نیک نیافت و به تیر ارباب سابق خویش به خاک افتاد. آنچه درپی می‌آید، خوانشی از فرجام اوست.
۱۱