به بهانه انتشار اثر تاریخی- روایی «تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید صادق امانی»
حاشیه‌ای بر انتشار خاطرات شفاهی جعفر شریف‌امامی
یاد‌ها و یادمان‌هایی از ۱۰ روزی که مسیر تاریخ را تغییر داد
به محض آنکه ماشین حامل آقا از دور نمایان گشت، تمام آن نظم و نقشه‌ها، در میان شور و شوق دیدار آقا بعد از این همه سال، رنگ باخت و مردم فوج فوج به سوی ماشین آقا دویدند. سرتاسر ماشین از مردمی پوشیده شده بود که اشک شوق و خوشحالی، امانشان را برده بود. مردم پا‌به‌پای ماشین می‌دویدند و آن را بدرقه می‌کردند
در این خبر ماجرای جالبی از شهید بهشتی و شایعه شبهه سنی بودن وی را می‌خوانید.
حاشیه‌ای بر انتشار خاطرات زندانیان کمیته مشترک ضدخرابکاری
نظری بر اثر تاریخی- روایی «رؤیای صادقه»
دولت موقت و آغاز و انجام آن در آیینه یک پژوهش نوانتشار
یکی از نقاط حساس تاریخ جمهوری اسلامی، سال‌های تصدی امور کشور توسط نیرو‌های ملی و ملی‌ـ مذهبی به رهبری مهندس بازرگان است که در نگاه اغلب مورخان، از نقاط تاریک، مه‌آلود و سراب‌وار محسوب می‌شود.
خط امام به روایت گفت‌وگوی بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاریس
روابط ما با تمام خارجی‌ها براساس اصل احترام متقابل خواهد بود. در این رابطه، نه به‏‎ ‎‏ظلمی تسلیم می‌شویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد. و در زمینۀ تمام قراردادها، ما بر‏‎ ‎‏اساس مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل خواهیم کرد. ‏
باستانی پاریزی و تاریخ‌نگاری عامه‌پسند(۱)
او «خم‌وچم» جامعۀ ایرانی را خوب می‌شناخت و در بررسی تاریخ اجتماعی ایران هیچ‌گاه خود را اسیر نظریات جامعه‌شناسان ایران‌ندیده، نکرد و برای بررسی تاریخ اجتماعی ایران بر روایت‌های عامه‌پسند عوام تکیه می‌کرد نه خواص فرهیختۀ کالج‌ها و سیته‌های اروپایی.
پرونده‌ای برای محمود گلابدره‌ای
بدون اینکه به حرف هم گوش کنیم، حرف می‌زدیم: «شاه رفت. خمینی میاد. کجا رفت؟ رفت مصر. به درک! رفت مصر؟ انورسادات [رئیس‌جمهور مصر در آن زمان] بدبخت شد. چریک‌های فلسطینی. شاه دررفت. فرار کرد. رفت.
۷