۵ نکته درباره سکوت ترجیحی و مدیریت کلام
تا زمانی که واژه‌ها و کلمات از دهان شما خارج نشده‌اند، متعلق به شما هستند، ولی وقتی کلام منعقد شد دیگر آن واژه‌ها و جملات بین تمام کسانی که حول و حوش شما هستند، به اشتراک گذاشته می‌شود. فکر کنید زمانی که از انتقاد یا موضوعی خشمگین هستید الفاظی که به زبان می‌آورید، آخرین کلمات و جملاتی هستند که توان گفتن آن‌ها را خواهید داشت. در این صورت چه کلمات و جملاتی را خواهید گفت؟
مدگرایی را در ظواهر خلاصه کرده‌ایم
ما درست نگاه نمی‌کنیم و فقط تقلید کردن را یاد گرفته‌ایم. ما به‌روز بودن را فقط در مثل دیگری شدن معنی کرده‌ایم، اما متوجه نیستیم به‌روز بودن یعنی بهروزی و این بهروزی جز مطالعه و پژوهش از هیچ راه دیگر حاصل نمی‌شود. تا حالا از خود پرسیده‌اید که چرا فقط مد کشور‌های اروپایی باید مطرح باشند؟ چرا ما نمی‌توانیم از خود یک طرح جهانی به جا بگذاریم؟ برای این که ما فقط نگاه می‌کنیم، ولی نمی‌بینیم.
نگاه درمانگرانه به مدگرایی افراطی
با توجه به بافت فرهنگی جامعه ایرانی و آرایش و پوشش افراد، بررسی روابط عوامل درون‌مرزی و درون‌فردی، چون مفهوم خود و ساختار آن و اضطراب ناشی از روابط بین فردی و اجتماعی به خصوص در میان قشری از افراد که بیشتر مستعد این‌گونه نگرانی‌ها و پیامد‌های ناشی از آن هستند ضروری به نظر می‌رسد.
آنان اعتماد به نفس تخریب‌شده را موقتاً بازسازی می‌کنند
کاربرد اصلی تبلیغات در حوزه نیازسازی نمایان است. در دنیای تبلیغات تولید مرحله میانی است و تولید زمانی به گردش درمی‌آید که نیاز خلق شده و در مخاطب ایجاد نیاز شده باشد.
وقتی منشأ رفتار‌های من بیرونی است هر لحظه دنبال تأیید دیگران می‌گردم
آیا من و تو اگر به جد دنبال عشق، شادی و آرامش در زندگی می‌گردیم و نمی‌خواهیم خودمان را فریب بدهیم نباید به این فکر کنیم که در روابط اجتماعی ما بخش قابل توجهی از رفتارهای‌مان که بر زحمت‌هایمان می‌افزاید مربوط به قضاوت کردنِ قضاوت‌های احتمالی دیگران است؟
اول پذیرش آگاهانه رویداد‌ها و سپس دست زدن به واکنش مناسب
پذیرش واقعیت به معنای انفعال و وادادگی نیست بلکه پذیرش آگاهانه آنچه روی داده و آن گاه دست زدن به عکس‌العملی متناسب با آن فضای آگاهی است.
به جای حسرت گذشته‌ها از همین لحظه زندگی کن
من و شما می‌توانیم با خودمان یک قرار بگذاریم و خودمان را زیر نظر بگیریم که چقدر از زمان‌ها، فرصت‌ها و انرژی ما در چاه حسرت‌ها ریخته می‌شود و دستاورد این حسرت‌ها چیست؟
راه گذر از خیال‌آفرینی‌هایی که ما را در دام سهمگین خود گرفتار می‌کند چیست؟
این که اولیای خداوند درگیر خیالات و موهومات نیستند و نبودند و به تعبیر قرآن آن‌ها نه حزنی دارند و نه اندوهی، به خاطر این است که آن‌ها جایگاه خود را به درستی متوجه شدند، یعنی فکر و خیال را به عنوان «فکر» و «خیال» شناختند نه به عنوان «خود» و «من»، اما ما دچار این اوهام می‌شویم و هر فکر و خیالی که به ذهن ما می‌رسد به عنوان من و خود به رسمیت می‌شناسیم و این وهم ویرانگر و در واقع مدام آن خیال‌ها را مثل زغال‌های گداخته سرخ و داغ نگه می‌دارد و فراز و فرود زندگی ما را می‌سوزاند
پیوند زناشویی هر چند محدودکننده، اما محافظت‌کننده است
از نظر علوم روانشناختی و وجودی، نیاز به صمیمیت و رهایی از تنهایی از جمله دغدغه‌های انسان در طول قرن‌ها بوده و یکی از نیاز‌های روانی اساسی در انسان‌هاست
راه‌هایی برای رفع دلخوری و ناراحتی همسر
اگر هر یک از زوجین همسر خود را در وضعیت آشفته‌ای دید، او را نادیده نگیرد و بی‌تفاوت نباشد؛ به حرفش گوش کند و اگر حق داشت او را تصدیق کند. حتی می‌توان سعی کرد با کمی شوخی فضا را تلطیف کرد.
۴