انتقاد ابراهیم فیاض از «سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
ابراهیم فیاض با بیان اینکه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس جامعه شناسی و علوم غربی طراحی شده و راهبردی نیست، گفت: علوم انسانی اسلامی بر اساس علم عُمران است، نه توسعه و پیشرفت.
بررسی سیر جامعه‌شناسی در ایران و برخی از مکاتب آن
امروز پارادایم‌های مختلفی در جامعه‌شناسی ایران وجود دارند، اما در کل مجموعه علوم اجتماعی را می‌توان به تعبیر شبه پوزیتویستی یادکرد و این موضوع مرهون ورود سنت جامعه‌شناسی فرانسوی به ایران است.
بررسی نسبت وحی با هرمنوتیک فلسفی
تمام تلاش هرمنوتیک رمانتیک و کلاسیک بر بازسازی ذهنیت مؤلّف برای کشف نیت مؤلّف است، ولی هرمنوتیک فلسفی بر این باور است که اصولاً معنای متن فراتر از آن چیزی است که مؤلّف در ابتدا قصد نموده است. عبدالکریم سروش مطرح‌کننده و مروج تأویل‌گرایی فلسفی در ایران است. وی ادعا می‌کند همه معارف بشری و استنباط‌های صورت پذیرفته از دین، تاریخ‌مند هستند و خطا در آن‌ها راه دارد
همه هدف در «شناخت مغالطه» باید این باشد که کمتر فریب بخوریم. مغالطه‌گران، اهداف متفاوتی دارند.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)اعلام کرد؛
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)برنامه های مراسم فاطمیه اول در حرم مطهر را اعلام کرد.
چگونه می‌توان از وضعیت گسسته‌خردی امروزی رهید؟
ای‌بسا مفهومِ خِرد همه امکانات خود را در سنت فلسفه غرب پدیدار نکرده باشد و به یک معنا در غرب به پایان راه مفهومی خود نرسیده باشد، یا اگر هم رسیده،‌ای‌بسا هنوز ترکیباتی از برخی تجلیات آن نابالفعل و معطل مانده باشند
تأملی در ادبیات مفهومی و رویکرد‌های هرمنوتیک
هرمنوتیک را می‌توان در واقع علمی دانست که نخست در تفسیر متون مذهبی مسیحی پدیدار گشت و سپس با گسترده شدن حوزه کارکردش برای تفسیر تمام متون به کار گرفته شد. در طول تحول مزبور نحله‌های مختلفی در این علم شکل گرفت که به ترتیب هرمنوتیک لغوی، روشی و فلسفی را شامل می‌شوند.
تبیینی از وجوه حرکت در هستی
انسان‌هایی که در صراط مستقیم حرکت می‌کنند، سیر خطی آن‌ها میل به اعتلا دارد و بعد اخلاقی بر ابعاد حسابگر عقلی و شهوت‌مدار حسی برتری مشهودی می‌یابد. خط حرکت این انسان‌ها بیشتر در عالم معنا و بالا تعریف می‌شود. آن‌ها نسبت به جریانات عوالم دیگر که بر محور حکمت بنا شده است، آگاه‌تر هستند.
ریشه حجاب در اسلام از اهمیتی برخوردار است که اسلام برای خانواده قائل است. اسلام، نظام خانوادگی خاصی دارد و تمهیداتی برای آن در نظر گرفته که این نظام خانوادگی محکم‌تر باشد. خانواده مثل یک شرکت تجاری می‌ماند که در آن مرد و زن سرمایه خود را می‌آورند و هر کدام ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری و با هم زندگی می‌کنند
۵