چهره غالب در کتاب که از مرتضی انصاری نمایش داده می‌شود تنها در قالب معنویت فردی است، یعنی شخصی که تنها علاقه‌مند درس و مطالعه است از مناصب اجتماعی و حاکمیتی می‌گریزد و علاقه‌ای به تدریس و حلقه‌های معرفتی ندارد بلکه تنها اشتیاقی بر دانستن در دل او وجود دارد. او حتی هنگامی که برای بار دوم به نجف بازمی‌گردد از اینکه از هر مسئولیت اجتماعی فارغ می‌شود خوشحال است.
تأملی در ریشه تقابل ما با غرب
نظام حاکم بین‌الملل که بر نگرش و جهان‌بینی مادی و لیبرالی بنا شده بود، تاب و تحمل وضعیت پساانقلاب را نداشت و به هر راهبرد، تاکتیک و ابزاری که فرض می‌شد، در راستای عدم اشاعه تفکر انقلابی دست به هر اقدامی زده و می‌زند.
در روش‌شناسی رهبر انقلاب
نگرشی به آینده انقلاب با تمثیل ارگانیک
در قانون ترومیدور حرکت و جریان انقلاب از یک مبدأ زمانی و مکانی در اثر تعارضات ناشی از خواسته و داشته پدیدار می‌شود و در سیر رشد و تکامل پس از بازه زمانی میل به افول می‌یابد. ایجاد یک انقلاب کار سختی است، اما دوام و نگهداری آن بسیار دشوارتر خواهد بود
تأملی در جامعه‌شناسی فجایع و حوادث
معمولاً اجتماع دارای مکانیسم خاص دفاعی در برابر فاجعه است (از آن به عنوان مکانیسم تفوق یاد می‌شود) که دقیقاً از همان لحظه که بیم فروپاشی ساختار اجتماعی می‌رود، فرآیند ساختمند شدن مجدد را آغاز می‌کند
متن زیر تلخیص یادداشتی از علی‌اصغر پورعزت است که به نقد پیش‌نویس الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی در افق ۱۴۴۴ پرداخته است.
بازاندیشی و آسیب‌شناسی کارکرد‌های تحزب در گفت‌وگو با دکتر عباسعلی رهبر
وقتی فرد به کمک حزب معرفی شده و رأی آورده است، باید به حزب وفادار و پایدار باشد؛ مگر آنکه منافع ملی نظام در خطر بیفتد و حق الهی زیر سؤال برود. در اینجا تکلیف شرعی بر تکلیف حزب ارجحیت و اولویت دارد.
از افتخارات اسلام این است که اولین آیات کتابش، با قرائت و قلم آغاز شده و اولین فرمان خداوند به پیامبرش فرمان فرهنگی بود.
نگره‌ای تاریخی- نظری بر آرای داریوش شایگان در «آسیا در برابر غرب»
تأکید بر بومی‌گرایی یا «بازگشت به خویش» در میان روشنفکران دهه ۴۰ و ۵۰، امری رایج به شمار می‌رفت. دلایل تاریخی این امر فراوان است، اما بی‌تردید فضای اجتماعی ایران در آستانه انقلاب اسلامی، از جمله دلایل آن به شمار می‌رود. داریوش شایگان- که این روز‌ها از آغازین سالمرگ وی عبور می‌کنیم- در زمره روشنفکرانی است که این رویکرد را در کتاب «آسیا در برابر غرب» نشان داده است.
۳