آیت‌الله اعرافی تشریح کرد
تأملی بر شیوه‌ها و رویکرد‌های پیش‌بینی آینده
در حال حاضر و در چارچوب معرفت‌شناسی مدرن ابزار‌های تحلیل و پیش‌بینی آینده به تدریج توسط صاحب‌نظران علوم مختلف ارائه و تکمیل گردیده است. به طوری که روش‌های شناسایی آینده سیاسی و اجتماعی هم اکنون یکی از پر‌رونق‌ترین مباحث در بازار علوم انسانی است
۱۱