مردي كه متهم است در پوشش مسافر بر به سه زن مسافر در جاده كرج تعرض كرده است، محاكمه شد.
زني كه به خاطر سرقت اموال خانه‌اش به زندان افتاده بود از قضات دادگاه درخواست كرد به خاطر تنهايي سه‌دختر خردسالش او را آزاد كنند.
دعوا بر سر جاي پارك خودرو در يكي از خيابان‌هاي جنوب تهران با مرگ راننده ميانسال خودروي وانت به پايان رسيد.
جهانیان دو سال بعد از اینکه «سندرا پارکس»، دختربچه سیاهپوست امریکایی با انشایی که نوشت، جایزه خشونت با اسلحه را در امریکا ربود از ماجرا باخبر شدند، آن هم با گلوله‌ای که روز گذشته قلب سندرا را نشانه رفت و او را به کام مرگ کشاند.
یکی از دو پلیس قلابی که آخرین طعمه خود را مرد ورزشکاری انتخاب کرده بودند در درگیری با او به دام افتاد.
ستاره، دختربچه ۹‌ساله وقتی از پای تلویزیون بلند شد ذهنش هنوز درگیر قهرمان فیلم بود. او برای لحظاتی با برادر کوچکش مشغول بازی شد، اما با خودش فکر کرد آیا می‌تواند مثل قهرمان فیلم هندی خودش را حلق‌آویز کند و دوباره به زندگی برگردد؟
یکی از علل مهم اعتیاد در جامعه فقر فرهنگی است. فقر فرهنگی به معنای عام را می‌توان نداشتن امید و بی‌اعتمادی نسبت به لطف و رحمت خداوند معنا کرد، زیرا بالاترین گناهی که انسان می‌تواند انجام دهد، ناامیدی از رحمت پروردگار است.
برخورد شدید کامیون و کامیونت در بزرگراه شهید زین‌الدین، مرگ یکی از سرنشینان کامیونت را به همراه داشت.
۹