رئیس پلیس راهور تهران با هشدار به خانواده‌ها از اولیای دانش‌آموزان درخواست کرد که فرزندان خود را فقط به سرویس‌های مدرسه بسپارند و به افراد دیگر اعتماد نکنند.
دکتر مجید ابهری*
نمایش برخی از صحنه‌های مصرف مواد‌مخدر یا افراد معتاد در رسانه‌ملی ممکن است ظاهراً جنبه آگاهی و هشدار داشته باشد، اما از نظر رفتاری، بدآموزی دارد
۲