چهار پسر نوجوان كه با تهديد چاقو اقدام به سرقت در نقاط مختلف تهران مي‌كردند بازداشت شدند.
۱۱‌سوله و شش‌انبار كه بيش از ۷۰۰۰‌تن كاغذ وارد شده با ارز دولتي و مواد شيميايي پيش‌ساز ظروف يكبار مصرف در آن احتكار شده بود با حضور رئيس پليس پايتخت پلمب شد.
يكي از اشرار سنگين‌وزن تهران كه متهم است طلبكار خود را با شليك گلوله به قتل رسانده‌است و جسدش را حوالي فرودگاه امام تهران رها كرده است بازداشت شد.
پرونده خاطره، دختربچه هفت ساله که از سوي دوست معتاد پدرش مورد ازار قرار گرفته است بار ديگر در دادگاه کيفري يک استان تهران بررسي مي‌شود.
سارق مسلح پس از سرقت 50‌ميليون تومان از خانه ويلايي هنگام فرار با صاحبخانه روبه‌رو شد و آنها را تهديد به مرگ كرد، اما در نهايت با كمك همسايه به دام افتاد.
۱۴